Trwa ładowanie

Ochrona danych osobowych

Polski English Русский Ukraiński Niemiecki
KOMUNIKAT - OCHRONA Danych osobowych

Szanujemy Twoje prawo do prywatności. Na tej stronie znajdziesz nasze stanowisko w sprawie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach.

Jakie informacje osobiste są gromadzone i wykorzystywane przez system ?
Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez nas wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszymi serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

Korzystanie z usług oferowanych przez naszą platformę wymaga wypełnienia formularza i / lib zaakceptowania Regulaminu, w którym należy podać informacje umożliwiające realizowanie zadań wykonywanych przez system. Informacje te są przez nas wykorzystywane do niezbędnych kontaktów z naszymi użytkownikami oraz w realizacji procesów zamówień, dostarczania widoku oraz plików dokumentów handlowych, procesem wysyłania informacji via e-mail (takich jak potwierdzenia zamówień, informacja o fakturze, zmiana statusu zamówienia, przypomnienia o zapłacie, newsletter.

W jaki sposób chronione są informacje?
Formularz wypełniany przez użytkownika, a także sam proces autoryzacji (logowania) do naszych zasobów realizowany jest za pomocą bezpiecznego protokołu SSL, który istotnie zwiększa ochronę transmisji danych w sieci Internet.

Informacje przechowywane są i przetwarzane przez nas z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa.

Czy podane informacje osobiste są udostępniane innym podmiotom?

System na podstawie uzyskanych informacji sporządza zbiorcze zestawienia statystyczne, które są ujawniane osobom trzecim. Zestawienia takie nie zawierają danych pozwalających na identyfikację pojedynczych użytkowników.

Prawo do wglądu, poprawienia i usunięcia informacji o użytkowniku

W przypadku, gdyby użytkownik uznał takie rozwiązanie za niewystarczające, może zwrócić się pisemnie do: O

Prawo wyboru
System daje swoim użytkownikom możliwość wyboru, czy chcą korzystać z usług i udostępniać o sobie informacje. Korzystanie z systemu jest dobrowolną decyzją użytkownika i może on w każdej chwili zrezygnować i usunąć swoje konto w całości.

Naszym celem jest zapewnienie jak najdalej posuniętej ochrony. Rozwój technologii oraz rozwój oferty  powodują, że nasza polityka ochrony prywatności może ulegać zmianom, o których będziemy informować na tych stronach.

Jesteśmy otwarci na wszelkie opinie, uwagi i pytania swoich użytkowników dotyczące zachowania poufności informacji. Można się z nami kontaktować elektronicznie lub pocztą tradycyjną. Szczegóły dostępne są na stronie Kontakt

Słowniczek przydatnych pojęć
Poniższe opisy nie mają charakteru ścisłych definicji. Ich celem jest jedynie przybliżenie niektórych pojęć użytych w tym dokumencie.

• cookie - jest to niewielka informacja zapisywana przez serwer na komputerze użytkownika, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera,
• log systemowy - jest to informacja, jaką przekazuje serwerowi komputer użytkownika przy każdym połączeniu, może zawierać różne dane (np. numer IP), z których można mniej lub bardziej dokładnie ustalić skąd nastąpiło połączenie,
• adres IP - indywidualny numer, który z reguły posiada każdy komputer podłączony do Internetu, numer IP może być na stałe związany z danym komputerem (statyczny) lub przydzielony mu na dane połączenie (dynamiczny),
• protokół SSL - specjalny standard przesyłania danych w Internecie, w którym transmisja jest kodowana, w odróżnieniu od zwykłego przesyłania, gdzie transmisja odbywa się otwartym tekstem,

: MS Systems Poligon testowy B2B

Ochrona danych wrażliwych

Polityka prywatności